V oblasti vedení účetnictví

  • průběžné zpracování účetnictví
  • evidence pro účely daně z přidané hodnoty
  • zpracování mzdové a personální agendy včetně hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • evidence dlouhodobého majetku

V oblasti daňové evidence

  • průběžné zpracování daňové evidence
  • evidence pro účely daně z přidané hodnoty
  • zpracování mzdové a personální agendy včetně hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • evidence dlouhodobého majetku

Doplňkové služby k vedení účetnictví a daňové evidence

  • kontrola správnosti vedení účetnictví/daňové evidence v případě, že je zpracovává klient sám/prostřednictvím svých zaměstnanců
  • asistence při jednání s institucemi (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
  • samostatné jednání s institucemi na základě plné moci
  • zpracování výkazů pro Český statistický úřad
  • vyhotovení veškerých daňových přiznání
  • zpracování knihy jízd z předaných podkladů
  • pomoc se zpracováním vnitřních firemních předpisů
  • rekonstrukce účetnictví minulých let
  • účetní poradenství
  • ekonomické poradenství
© 2009 Tkonzult    Created by Ondřej Dvořák