Vedení účetnictví a daňové evidence se od sebe v mnoha ohledech liší.

  • Daňová evidence nahradila někdejší jednoduché účetnictví a její vedení není složité. Nicméně, i vedení daňové evidence vyžaduje čas, který byste mohli věnovat svému skutečnému podnikání.
  • Daňovou evidenci je nutné vést, pokud máte příjmy ze samostatné činnosti a chcete v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti. Evidenci není potřeba vést, pokud budete uplatňovat paušální výdaje. Daňová evidence nebude potřeba ani v případě, že zvolíte paušální daň.
  • V režimu daňové evidence pro Vás evidujeme příjmy a výdaje a zároveň také majetek, závazky a pohledávky.
  • Daňová evidence obsahuje všechny příjmy a výdaje, které byly zaplaceny od 1.1. do 31.12. Následně v rámci uzávěrkových prací je k nim potřeba přidat odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na auto, pokud takové jsou.
  • V daňové evidenci nesmí chybět inventura majetku k 31.12. kalendářního roku, pro který se evidence dělá.
  • Daňová evidence je vhodná pro neplátce DPH, ale mohou ji vést i plátci. Jen je nutné vést i evidenci k DPH.