Zpracováváme podklady pro silniční daň

  • Silniční daň se odvádí za všechna silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, která jsou využívána pro podnikání. 
  • Pro účely silniční daně nezáleží na tom, jestli je auto zahrnuté v obchodním majetku, jaké jsou uplatňovány výdaje nebo jestli jde o nákladní či osobní vůz. 
  • K platbě silniční daně je potřeba se registrovat v okamžiku, kdy vznikne povinnost daň odvádět. Tedy od doby, kdy podnikatel začne využívat automobil pro účely podnikání.

 

Zpracováváme podklady při daň z nemovitosti

  • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává každý rok. 
  • K dani je potřeba se přiznat prostřednictvím příslušného tiskopisu jen v situaci, kdy jste předešlý rok nabyli nějakou nemovitost do vlastnictví bez ohledu na to, zda se jednalo o nákup, dar nebo dědictví. 
  • Povinnost podat daňové přiznání mají i ti, kteří sice přiznání již podali, ale parametry jejich nemovitosti se nějakým výrazným způsobem změnily například tím, že se při přestavbě nemovitost nějakým způsobem zvětšila, případně zmenšila.