Mzdy zpracováváme jak pro podnikatele, tedy obchodní společnosti a OSVČ, tak pro neziskové organizace, které nejsou zřizované státem. Jsou to zejména spolky.

Co zpracování mezd zahrnuje?

  • V každém měsíci provedeme výpočet mezd a pro zaměstnance připravíme výplatní pásky. Ty zašleme buď zaměstnavateli, který je předá svým zaměstnancům, či přímo zaměstnancům samotným.
  • Z mezd připravíme výstupy pro účetnictví a podle Vašich požadavků vygenerujeme příkazy k převodu jak na účty zaměstnanců, tak účty příslušných institucí, tedy finanční správy, správy sociálního zabezpečení, či zdravotních pojišťoven.
  • V souvislosti se mzdovou agendou Vás můžeme zastupovat při kontrolách správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven i finančního úřadu.
  • Na počátku roku provádíme na žádost zaměstnanců roční zúčtování záloh na dani, případně můžeme zaměstnancům vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech, které využijí ve svém daňovém přiznání.
  • Pro Vaše zaměstnance vedeme mzdové listy a evidenční listy důchodového zabezpečení.
  • Při přijímání nebo odchodech zaměstnanců zajistíme veškerou agendu spojenou s přihláškou, případně odhláškou zaměstnance.

V oblasti zpracování mezd máme ceník, kde je cena stanovena za zpracování jednotlivé mzdy v Kč/zaměstnanec/měsíc. Nicméně při sjednávání ceny za tuto službu lze rovněž přihlédnout k úpravám ceny (snížení i zvýšení) na základě konkrétní situace při způsobu výpočtu mezd u zaměstnanců.

V případě, že využíváte služby, které poskytujeme v oblasti účetnictví, je cena za zpracování mezd součástí paušální ceny za zpracování účetnictví.