Účetnictví zpracováváme pro firmy, které jsou plátci DPH, i které plátci DPH nejsou. Dokážeme vést účetnictví spolku.

  • Komplexní služba vedení účetnictví začíná již u toho, že můžeme potřebné doklady vyzvednout přímo ve Vaší firmě a po jejich zpracování je opět do Vaší firmy vrátit.
  • Účetní doklady, které od Vás získáme, zpracujeme a zaevidujeme. Povedeme za Vás účetní knihy, vypracujeme rozvahu a výsledovku.
  • Díky nám budete mít k dispozici evidenci přijatých i vydaných faktur, rovněž budete mít i přehlednou evidenci svého dlouhodobého odpisovaného majetku.
  • V případě plátce DPH vypracujeme z předaných dokladů měsíčně či čtvrtletně přiznání k dani z přidané hodnoty i kontrolní hlášení.
  • Zpracováváme roční účetní závěrku a před jejím vyhotovením poskytujeme také pomoc při inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.
  • Díky spolupráci s daňovým poradcem pro Vás zpracujeme přiznání k dani z příjmu vč. výkazů a příloh pro finanční úřad.
  • Samozřejmostí je, v případě, že si to budete přát, zastupování na úřadech.
  • Vedení účetnictví dokážeme provést externě (Vy dodáte doklady a my účetnictví zpracujeme v naší kanceláři) i interně (doklady zpracujeme v sídle klienta).
  • V případě potřeby umíme provést rekonstrukci účetnictví.

Cena za vedení účetnictví není jednotná, vždy záleží na množství a komplikovanosti zpracovávaných dokladů. Opravdu Vám nechceme počítat zaúčtování každého jednotlivého dokladu. Pouze při výslovném požadavku klienta uplatňujeme při vedení účetnictví ceník na položku.